Houshmand har sitt spesialfelt i utlendingsrett, og arbeider med strafferett, som forsvarer og bistandsadvokat, og bistår også i saker som gjelder barnevern, foreldretvister og arbeidsrett.