Som advokat arbeider Braanaas med et bredt spekter av fagområder, med et særlig fokus på fast eiendoms rettsforhold, familie- og arverett og skifterett.