Som advokatfullmektig arbeider Braanaas med et bredt spekter av fagområder, med et særlig fokus på fast eiendoms rettsforhold, familie- arv og skifterett, alminnelig forretningsjus og arbeidsrett.