Støle Hanssen er sentral i Bing Hodnelands videre satsning innenfor disse områdene.