Jacobsen gjennomførte sin andre prøvesak da Høyesterett nylig behandlet spørsmålet om nakenvisitasjon i norske fengsler. Saken ble behandlet i storkammer.