Hun kommer fra advokatstilling hos Advokatfirmaet Alvheim & Hansen ANS