Hun bistår innenfor et bredt spekter av rettsområder som forretningsjus, arbeidsrett, fast eiendom og familie- og arverett.