De senere år har hun prosedert over 100 saker for domstolene på vegne av forsikringsselskaper og staten ved Regjeringsadvokaten.

Asphaug er en mye brukt foreleser, og har publisert vitenskapelige artikler om erstatningsrettslige emner, bl.a om utenlandske arbeidstakere og forholdet til yrkesskadeforsikringsloven, og trygdeforordningene i EØS. Fra 2020 er hun oppnevnt medlem, og er nå leder i Advokatforeningens lovutvalg for erstatningsrett.