Hun skrev master innenfor arbeidsrett med problemstillingen «Grensen mellom innleie og bemanningsentreprise. En analyse av Norwegian-dommen, HR-2018-2371-A.». I Haver jobber hun innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder, med hovedvekt på fast eiendom.