Bryde har ledet en rekke lovgivningsprosesser innenfor fiskeri og havbruk, og jobbet tett med politisk ledelse. Han har også arbeidet som forsker og vitenskapelig assistent på Fridtjof Nansens Institutt.