Rødland har spisskompetanse innen merverdiavgift, men vil i Tofte også jobbe med skatterett og selskapsrett. I Tofte vil Martin gå inn i Faggruppen for selskapsrett, og i Eurojuris vil han delta i Faggruppen for selskaps- og skatterett.