Jørstad er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har tidligere jobbet i Huseiernes Landsforbund, Skatteetaten og Sykehuset i Innlandet. Hun vil ha ansvar for å bygge opp en avdeling med ansvar for organisasjonsutvikling, personal og administrasjon og juridiske tjenester.

Som direktør tiltrer hun i selskapets toppledergruppe.