Hun har syv års erfaring med å håndtere store nedbemanningssaker og andre arbeidsrettslige spørsmål, og vil bidra til å styrke kompetansen og ressursene ved hovedkontoret i Oslo.