Kjelland er forfatter av flere lærebøker innenfor erstatningsrett, velferdsrett og helserett, i tillegg til å ha skrevet en rekke artikler og lovkommentarer innen disse og andre rettsfelt. Kogstad Lunde & Co jobber spesialisert med forsikrings- og erstatningsrett, og representerer norske og internasjonale forsikringsselskaper, kommuner og staten.

Kjelland kommer til å fortsette i sin deltidsstilling som Professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge, ved siden av sin nye rolle som
advokat og partner.