Den første prøvesaken var en asylsak som avklarte nærmere om bevisvurderingen i konverteringssaker og beviskravene i asylsaker.  Den andre tok stilling til terskelen for å avslå familieinnvandring ved omgåelses-/proformaekteskap før og etter utlendingsloven av 2008.

Humlen har jobbet i Humlen advokater AS siden 2015.