Vollset vil særlig styrke Bjerkan Stav Advokatfirma innen fagene konkurs, fast eiendom og entreprise.