Han har i tillegg særskilt kompetanse om menneskerettighetenes betydning for næringslivet, og arbeider med dette også på overordnet plan, blant annet i Advokatforeningen.