Sveingard arbeider i hovedsak med tvisteløsning og prosedyre innenfor eiendom og entreprise, bygg og anlegg. Han har omfattende prosedyreerfaring, og bistår både entreprenører og byggherrer i sluttoppgjørstvister. I tillegg fører han jevnlig saker for norske domstoler innenfor andre rettsområder, med hovedvekt på tvister knyttet til kontraktsrett, erstatningsrett og ekspropriasjonsrett.