Møller kom til Codex Advokat Oslo i 2015, etter fem år i Salomon Johansen.