Han har spesialkompetanse knyttet til finansmarkedsregulering og yter bistand i forbindelse med handel med energi, utslippskvoter og finansielle instrumenter. Wasenden kommer fra stillingen som senioradvokat i Wiersholm.