Angermo har 15 års erfaring som advokat samt erfaring fra Skatt Vest (Fylkesskattekontoret i Rogaland). Han arbeider med forretningsjus, med særlig kompetanse innen omorganiseringer, generasjonsskifter, avtale-, skatt- og selskapsrett.