Schreiner har lang erfaring som advokat innen nasjonal og internasjonal selskapsskatterett og internprising. Han har særskilt kompetanse innenfor fast driftsstedsproblematikk, skatteavtalerett, M&A, og administrative prosesser overfor skattemyndighetene. Han har også bistått ved flere grenseoverskridende transaksjoner, blant annet innen teknologi, olje og gass, shipping og fornybar energi.