Helle ble ansatt i Haavind ved avdeling Energirett, hvor hun er spesialisert innen vindkraft, konsesjonsprosesser tilknyttet energiloven og naborettslig sider ved kraftanlegg.