Hosar har bred og mangeårig erfaring som advokat og rådgiver innen fast eiendoms rettsforhold. Hosar jobber hovedsakelig innen plan- og bygningsrett, eiendomsutvikling, entreprise, ekspropriasjon, tomtefeste og i tillegg annen forretningsjuridisk bistand og prosess. Han bistår også i forhandlinger og benyttes som foredragsholder.