Bærøe har omfattende erfaring innen det finansregulatorisk feltet. De siste fire årene har han vært saksbehandler i EFTAs Overvåkingsorgan i Brussel med ansvar for finansielle tjenester. Tidligere har han arbeidet i Wiersholm, Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet og i EU-Kommisjonen i Brussel.