Hun skal primært jobbe innenfor familie- og arverett.