Sekulic kommer fra DLA Piper der han har vært partner siden 2016. Han har gjennom en årrekke bistått personer og selskaper som forsvarer i økonomiske straffesaker. Som fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har han også opparbeidet betydelig prosedyreerfaring på strafferettens område generelt.