Hun har i tillegg erfaring fra insolvens- og restruktureringsprosesser, og har bistått i flere omfattende finansielle restruktureringer de siste årene.