Kunze har fullført sin utdanning ved Leibniz Universitet i Hannover med spesialisering innen GDPR, software kontrakter og patentlov.