Hennes første sak gjaldt utlendingsrett. Spørsmålet gjaldt om UNEs vedtak om å avslå familiegjenforening med ektefelle med barn etter utl.§ 9, annet ledd fordi herboende var tidligere dømt  for seksuelle overgrep mot barn under 14 år var gyldig.

Broch arbeider særlig med barne- og familierett, barnevern, strafferett, asyl- og utlendingsrett og psykisk helsevern.