Hun arbeider hovedsakelig med kontraktsrett, entrepriserett og sivilprosess.