Han arbeider primært med tvisteløsning innenfor entrepriserett og generell kontraktsrett.