Han har prosedert en rekke tvistesaker for domstolene, herunder et utall saker som gjelder profesjonsansvar, og har også møterett for Høyesterett. Kvisler kommer fra stillingen som partner i Pacta Advokatfirma.