Mæland tar også oppdrag som bistandsadvokat, og bistår ellers i saker som gjelder arbeidsrett, erstatning, barnefordeling, barnevern og barnebortføring.