Hans juridiske spesialområder er skatterett, selskapsrett, kapitalforvaltning og finansiering. Han har formell kompetanse og praktisk erfaring innenfor strategi, innovasjon, entreprenørskap og forretningsmodellering. Nordal arbeider i hovedsak med funding av vekstselskaper i alle faser av deres livssyklus, i tillegg til eier- og selskapsstrukturering, incentiv- og aksjekjøpsprogrammer for ansatte og styrer, samt transaksjoner og M&A-oppdrag innenfor teknologisektoren, både nasjonalt og internasjonalt.