Baumann har flere års erfaring med familie, arv og skifte, forvaltningsrett, erstatningsrett, kontraktsrett, arbeidsrett, offentlige anskaffelser, fast eiendom, eiendomsmegling og IPR. Hun har også bakgrunn som juridisk utreder i Høyesterett.