Hun har også betydelig erfaring med saker for boligkjøpere mot selgere og deres boligselgerforsikring.