Hun har særlig spisset kompetanse innenfor boligrett, plan- og bygningsrett, tingsrett og generell kontraktsrett.