Thomas K. Svensen (46) er født og oppvokst i Bergen og ble cand. jur. ved Universitetet i Bergen i 1997. I 2002 fikk han møterett for Høyesterett. Svensen ble partner i BAHR i 2015. Han kom da fra Wiersholm hvor han hadde vært partner siden 2006. Før dette var han advokat hos Regjeringsadvokaten og management konsulent i McKinsey & Company.