Han bistår i tillegg nasjonale og internasjonale klienter ved virksomhetsoverdragelser, omorganisering/nedbemanning samt individuelle personalsaker.