Hun er også leder av Codex Green – vår faggruppe for bærekraft.  Granlund kom til i Codex i fjor, etter ti år i Nicolaisen.