Granlund arbeider hovedsakelig med eiendomsrettslige problemstillinger, herunder eiendomsutvikling, plan- og bygningsrett, generell kontraktsrett, jordskifte, transaksjoner, tingsrett og sivilprosess.