Berset kommer fra stilling som juridisk direktør/advokat i KS Bedrift.