Skjelbostad kommer fra stilling som avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, der hun har hatt ansvar for bolig, barn og unge, helse/alternativ behandling og markedsføring i sosiale medier. Hun er også medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget som utreder ny eiendomsmeglingslov.