Mazars virksomhet i Bergen vil med det foreløpig bestå av 23 personer. Mazars Legal arbeider med eiendoms-, selskaps-, skatte-, avgifts-, og transaksjonsrett, i tillegg til tvisteløsning- og prosedyrete.