Elin Sarai kommer fra stillingen som partner i Advokatfirmaet PwC i Bergen, og har mer enn 20 års erfaring som forretningsadvokat. Elins kjernekompetanse er innen skatterett, arbeidsrett og GDPR, og hun har bistått de fleste store bedrifter innen sjømat, maritim sektor, industri og bemanningsbyråer på Vestlandet. Elin har doktorgrad i skatterett fra UiB, og hun har i en årrekke undervist skatterettsstudenter ved UiB. Elin er medforfatter til Norsk skattelovkommentar, og har publisert en rekke fagartikler.

Joakim Marstrander kommer fra Deloitte som norsk og nordisk leder for Legal og New Law. Han vil være en sentral partner i oppbyggingen av Law-gruppen og vil også lede den nordisk satsingen på Legal Managed Services. Han har tidligere jobbet tett med EY som partner i advokatfirmaet Vogt & Wiig og vært konsernadvokat for Coop i 3 år. Han har omfattende prosedyreerfaring og har møterett for Høyesterett. Joakim har commercial law som sitt nedslagsfelt, og har gjort seg bemerket innen teknologi og IP i advokatkåringene Chambers og Legal500. 

Egil Jakobsen startet som nyutdannet jurist i EY Tax & Law i 2007 og han har siden den gang vært tilknyttet EYs selskapsskattegruppe. Han har jobbet med et vidt spekter av virksomheter og med særlig bransjefokus innen fast eiendom, kraft og familieeide strukturer. Han har spisskompetanse innen skatte- og selskapsrettslig rådgivning på nasjonale og grenseoverskridende restruktureringer hvor han til daglig fungerer som prosjektleder på tverrfaglige prosjekter.