Han vil særlig arbeide med arv, familierett, barnevern og strafferett, samt fast eiendom, pengekrav og generell kontraktsrett.