Hun arbeider hovedsakelig med strafferett og barnevernsrett. Vilde har vært medarbeider i Jussbuss, hvor hun jobbet i fengselsrettsgruppen/jobbet med straffegjennomføringsrett. Her bidro hun blant annet til revidering av Fangehåndboka, Jussbuss’ veiledning i fengselsspørsmål.

Vilde har tidligere jobbet for Oslo kommune, Bydel Nordstrand som jurist innenfor helse- og forvaltningsrett, og jobber frivillig for Kreftforeningen.