Wenche arbeider med entrepriserett, generell kontraktsrett og tvisteløsning, og håndterer mangelstvister, sluttoppgjørstvister og hevingsoppgjør i tilknytning til veganlegg, tekniske anlegg og bygg. Hun har særskilt kompetanse på OPS-kontrakter.