For å få bukt med den voldsomme trenden med å ta eksamener opp igjen, har ledelsen ved juridisk fakultet i Oslo diskutert en rekke omlegginger av eksamensordningen.

Det gjelder både innføring av nye eksamensformer, karaktersetting på den nye prosedyreøvelsen, fjerning av karakterer til kun bestått/ikke bestått der det anses forsvarlig, og flytting av enkelte fag fra ett år til et annet.

Annonse

Advokatfirmaet Nova søker advokat og advokatfullmektig

Rasende studenter

Men det som virkelig har satt sinnene i kok blant studentene, er forslaget om å innskrenke adgangen til å ta eksamen på nytt.

erling hjelmeng
Studiedekan Erling
Hjelmeng (Foto: UIO)

I 2011 ble nemlig den såkalte «emnesperren» opphevet. Denne hadde frem til da gjort det umulig å ta opp igjen en tidligere eksamen, om man allerede hadde gått videre til neste år. Denne opphevelsen har medført at eldre studenter nå, mot slutten av studiet, går tilbake og tar opp igjen eksamen fra de første studieårene. Noe som igjen gjør det enda vanskeligere for ferske studenter å konkurrere om de beste karakterene.

Svak studieprogresjon

Resultatet er at studentene i snitt bruker lang tid på å gjennomføre jusstudiet. Under 20 prosent fullfører nå på normert tid.

– Problemet er at vi har dårlig gjennomstrømming. Vi hadde sak om dette oppe i programrådet i mars. Studentene leste referatet fra dette møtet, og der burde vi kanskje vært mer forutseende med hensyn til informasjonen vi gikk ut med. Men vi hadde en fri og åpen diskusjon om alternativer, forteller studiedekan ved juridisk fakultet i Oslo, Erling Hjelmeng.

Annonse

Juridiske seniorrådgivere

Behandles i juni

Den frie og åpne diskusjonen resulterte i ramaskrik blant studentene, og en rekke oppslag i Universitas, Khrono og DN.

For det eneste håndfaste forslaget som foreløpig er kommet på bordet, er forslaget om å gjeninnføre emnesperren som ble fjernet i 2011, med virkning fra høsten 2019.

– Dette forslaget skal behandles på et møte den 4. juni.

– Er det møtet bare en formalitet, eller kan forslaget falle?

– Det var i hvert fall flertall for dette da vi diskuterte det sist, så om ingen har ombestemt seg, så blir det vedtatt. Men vi kan jo ikke utelukke at noen har endret mening, sier Hjelmeng.

Han peker også på at innføring av nye eksamensformer er et ressursspørsmål, og at fakultetets budsjetter setter begrensninger på hva man kan og ikke kan gjøre.

Brev hjem fra rektor

Hjelmeng forteller at det også pågår et arbeid på tvers av universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, for å finne en felles, mer nasjonal strategi for å håndtere gjentaksproblematikken. Dette har bakgrunn i at rektorene ved de tre universitetene i april sendte et felles brev til dekanene ved de tre juridiske fakultetene, og ba dem ta tak i gjentaksproblematikken.

I brevet skriver rektorene at de «ser med bekymring på gjentaksproblematikken ved de juridiske eksamener», både på grunn av ressursbruken, «men også i et større samfunnsøkonomisk bilde».

Annonse

Vi søker deg som vil være med å sikre rettssikkerheten til NAVs brukere

– Urettferdig

Leder for juridisk studentutvalg i Oslo, Maria Conradi, er enig i at det er urettferdig at yngre studenter skal måles mot erfarne. Hun mener imidlertid at det blir galt å innføre ordningen for studenter som allerede er i gang med studiet.

JSU-leder Maria Conradi
JSU-leder Maria Conradi (Foto: JSU)

– Vi har full forståelse for problemstillingen, og er i utgangspunktet ikke negative til en emnesperre. Å ta en eksamen for første gang sammen med erfarne studenter, kan være vanskelig. Det er imidlertid problematisk om en eventuell emnesperre skal gjelde også for studenter som allerede har påbegynt sin master i Rettsvitenskap. Per dags dato har man som student ved det juridiske fakultet stor frihet i hvordan man legger opp studiet, og bruken av gjentak. Hvis det plutselig ikke blir mulig for studenter som har utsatt å ta opp emner likevel, er det i studentenes øyne urettferdig, sier Conradi.

– Ikke urealistisk

I DN kritiserte studiedekan Hjelmeng mandag at arbeidsgiversiden «skaper urealistiske forventninger til hva som kreves for å få jobb i de større advokatfirmaene».

I tirsdagens DN avviser Wikborg Rein-partner Ole Henrik Wille (36) at forventningen er urealistisk.

– Vi vil jo ha de aller beste advokatene. Problemet er bare at eneste grunnlaget vi får fra universitetet er et karakterkort som viser resultatet på én skriftlig eksamen i semesteret og én avhandling, sier Wille til avisen.

Før helgen postet studentene denne på Facebook: